Athena IT-Group

De 6 vigtige faktorer, når du overvejer IT-outsourcing

 

Mange ledere med ansvar for virksomhedens IT afskrækkes af begrebet IT-outsourcing af den meget simple grund, at de ikke vil risikere at skulle opgive selv et minimum af kontrol over de hardware- og softwareressourcer, som deres virksomhed er afhængig af til daglig. Spørgsmålet er, om man er bedre tjent med at afgive noget af kontrollen, når man samtidigt kan frigøre sig fra en masse afhængigheder og bekymringer i det daglige.

IT-outsourcing kan give adskillige fordele, uanset hvilken type virksomhed man opererer i, og det er værd at undersøge, om det også gælder din virksomhed.

Hvad er den vigtigste faktor når det gælder IT-outsourcing?

1. Omkostningsstyring

 

IT-outsourcing kan synliggøre dine omkostninger og bedre gøre dig i stand til at styre dem. Har du valgt at holde alt IT in-house, er der mange parametre, du skal holde styr på, på omkostningssiden. Udover at der løbende er investeringer i nyt udstyr, og der skal være personale til rådighed hele tiden, er der omkostninger til strøm, UPS, backup, programmel og licenser, revision, nødprocedurer, etc. At styre og tilføre egne ressourcer koster ikke kun i indkøb af udstyr, men også i form af tid og lønomkostninger til rent faktisk at installere, betjene og vedligeholde udstyret. For at kunne styre omkostningerne er det nødvendigt at vide, hvor omkostningerne er. Det er nemt at få hjælp til at afdække de omkostninger, der er ved at køre IT-driften selv ved at bruge tjeklister eller det viste TCO-program (Total Cost of Ownership). Så kan man også nemt sammenligne med omkostningerne ved en outsourcing.

2. Fast månedlig ydelse

 

Med IT-outsourcing får man mulighed for at fjerne en række synlige og usynlige variable omkostninger, samt eliminere større investeringsudgifter, og erstatte dem med en fast månedlig ydelse. Skal der skaleres op eller ned, fordi din virksomhed ændrer sig, skaleres ydelsen typisk også op eller ned i samme takt. Du får altså ingen springende omkostninger ved at skulle anskaffe nye servere, øge bemandingen til at håndtere support og drift, etc. Du får stadig adgang til state-of-the-art teknologi, men du slipper for at køre, vedligeholde og opdatere alt på egen hånd. Du har ingen investeringer og har nemt ved at budgettere omkostningerne.

Billede af TCO-program på et computer skærm
Beregning af TCO på din IT-outsourcing

Kontakt mig for en uforpligtende beregning af Total Cost of Ownership (TCO) på outsourcing af min virksomheds IT

Kontaktformular

3. Adgang til den nyeste og bedste teknologi, samt viden

 

Du ved, hvor hurtigt software og hardware bliver forældet, og hvor svært det er for IT-medarbejderne at holde sig up-to-date med alt! Outsourcing giver dig fordelen ved at have mere end blot en IT-professionel. Du får adgang til en lang række dygtige teknikere med et eller flere specialer, som altid er opdaterede på, hvordan du bedst muligt kan udnytte teknologien. Dit miljø bliver opdateret løbende, og kommer der ny og bedre teknologi på markedet, vil du højst sandsynligt få mulighed for at få glæde af det. IT-Outsourcing giver dig adgang til den nyeste og bedste teknologi, samtidigt med, at du får adgang til en viden, som du ville have svært ved at etablere og fastholde internt i virksomheden.

4. Minimering af risikoen

 

At følge med i den teknologi, der kræves for at køre din forretning, er dyrt og tidskrævende. Professionelle udbydere af IT-outsourcing arbejder med flere virksomheder og er derfor nødt til konstant at være på forkant med den seneste teknologi. Denne form for viden og erfaring reducerer risikoen væsentligt for, at du implementerer en kostbar, forkert beslutning. En professionel IT-hoster har et omfattende Risk Management setup, der giver dig vished for, at de fleste risici er blevet behandlet. Spørg efter det, når du taler outsourcing. Risiciene er mange og forskelligartede, og du oplever dem sikkert alle i dag. Det spænder fra strømafbrydelser, køleproblemer i serverrummet og datatab ved manglende backup til licensrevision, sikkerhedsbrud (hacking, ransomware, etc.) og sygdom hos personalet. Den største risiko for sikkerhedsbrud er i dag manglende opdateringer (patches) af kørende programmer på servere og mobile enheder. Det er derfor væsentligt, at der er styr på dette. Alle disse risici og mange flere er væsentlige at få afdækket, når der skal vælges mellem at køre tingene selv eller vælge outsourcing. Hvad betyder disse risici for virksomheden, og håndteres de i dag effektivt?

5. Omdefinering af effektivitet

 

Hvis man forestiller sig, at den medarbejder, der i dag sørger for at holde installationen kørende in-house i stedet anvendes til at sikre en bedre udnyttelse af teknologien til at understøtte virksomhedens aktiviteter, ville det så omdefinere effektiviteten og give mulighed for et digitalt løft? Hvis en server eller en disk går ned, kan det afgjort bringe din virksomheds effektivitet i knæ, hvis du ikke har direkte adgang til redundante servere eller disks. Så kan selv en dygtig IT-medarbejder ikke gøre meget. Med outsourcing vil alle miljøer typisk være redundante, så hvis en server eller en disk går ned, er der adskillige andre, der tager over, mens personalet udskifter det defekte. Du vil derfor sjældent kunne mærke, hvis noget sådant sker. Med IT-outsourcing vil medarbejderen ikke længere skulle bruge tid på vedligeholdelses- og reparationsopgaver, opdateringer og overvågning. Du kunne derfor vælge i stedet at tilknytte medarbejderne til andre digitale projekter, der vil hjælpe dig til at føre din virksomhed ind i fremtiden.

6. Gennemsigtighed, kvalitet og stabilitet

 

Når du beslutter dig for IT-outsourcing, er det vigtigt, at du vælger en leverandør, som er økonomisk stabil og certificeret inden for IT-hosting. Det kunne være i form af en revisionserklæring efter ISAE 3402 og/eller med overbygningen fra Brancheforeningen for IT-hostere i Danmarks (BFIH) hostingcertifikat. Disse certificeringer giver dig sikkerhed for, at leverandøren også er der i morgen, og at leverandøren lever op til en række skrappe krav vedrørende kvalitet og sikkerhed. Outsourcing er et spørgsmål om tillid, men som man siger: Tillid er godt – kontrol er bedre. Gå derfor efter kontrollen. En sådan leverandør vil kunne hjælpe jer sikkert igennem hele processen, lige fra analyse af din forretning til projektledelse og migrering, samt udformning af en kontrakt, der tydeliggør alle omkostninger og aftaler partnerne imellem, så du kan føle dig tryg.

Outsourcing betyder ikke alt eller intet

 

Ovenstående faktorer er et godt udgangspunkt for at vurdere om IT-outsourcing er relevant for din virksomhed. Brug lidt tid på at vurdere fordele og ulemper og få eventuelt hjælp til at afdække de faktiske omkostninger ved den drift, du har i dag. Så bliver det nemmere at vælge mellem at holde alt in-house eller outsource. Husk at outsourcing ikke betyder alt eller intet. Der er masser af muligheder for at prøve tingene af og vælge kombinerede løsninger, hvis det passer bedre.

Book et møde

 

Book et møde for en uforpligtende snak om IT-outsourcing.

 

 

Logo fra IBM Business Partner og Athena IT-Group

  

Derfor bør du vælge Athena IT-Group

Fordele

Download

5 gode grunde

  • Prisfleksibilitet - prisen følger din virksomheds aktivitet, så hvis I bliver flere stiger prisen, men den falder også, hvis I bliver færre
  • Størst mulig funktionalitet, fleksibilitet og sikkerhed
  • Topsikkert datacenter med redundant strømforsyning, adgangskontrol og video-overvågning
  • Høj oppetid og nem betjening
  • Skalerbarhed - der er nemt at udvide løsningen med yderligere brugere og services
Der er mere end 5 gode grunde til at outsource din IT. Her er de første 5 til at outsource til os:
  • Prisgaranti - Får du et andet og billigere tilbud på samme konfiguration og ydelse, reducerer vi selvfølgelig prisen
  • Gratis testmiljø - Oplev funktionaliteten af en outsourcet løsning inden du køber - uden beregning!
  • Teknologisikring - Vi sikrer, at du får den nyeste og bedste teknologi i markedet
  • Proaktiv optimering - Vi gennemgår løbende din installation og kommer med forslag til optimeringer og eventuelle besparelsesmuligheder
  • Skiftehjælp - Skulle du af en eller anden årsag ønske at skifte leverandør, kan du regne med vores assistance til flytningen. Det kunne jo være, at du på et tidspunkt ville tilbage