Athena IT-Group

Disaster Recovery

At tage backup af virksomhedens forretningskritiske data er en selvfølgelighed; men det er først når der er behov for at genindlæse systemdata efter nedbrud eller datatab, at backup’en skal bestå sin prøve. Det er derfor naturligt, at man som dataansvarlig med fast interval eller "engang imellem" foretager en test af data og systemsoftware med henblik på en kontrol af backup’ens validitet.

Fordelene er mange

Athena IT-Group tilbyder at gøre dette for jer, således at virksomheden med ønsket interval får en statusrapport, der beskriver om backup-data kan genindlæses og benyttes i produktionsmiljøet. Hvis backup-grundlaget er brugbart vil recovery-serveren indeholde en levende kopi af data og systemer svarende til produktionsmiljøet, og den dataansvarlige får en rapport om dette tilsendt. Den dataansvarlige får derfor dels en vurdering af sammenhæng mellem system- og backupdata, ligesom det vil være nemmere at give en præcis melding om, hvornår et system vil være køreklart igen efter datanedbrud. Vi kan tilbyde en tilsvarende løsning med Microsoft Azure Site Recovery.

Fordele

 • Automatisk kontrol og validering af backup'en
 • Afslører fejl i backup software
 • Disaster Recovery giver ledelsen et værktøj til at sikre levedygtighed efter et IT nedbrud
 • Revisionen kan notere at ansvar og lov respekteres i henhold til Bogføringsloven, Persondataloven, ISO-certificering, Dansk Standard og Sarbanes-Oxley Basel II direktiver
 • Afslører fejl i database backup
 • Afslører konfigurationsfejl
 • Afslører konflikter i backup-mønsteret
 • Mulighed for stand-in og nøddrift ved nedbrud
 • Athena kan håndtere validering af backup for
 • E-mail, f.eks. Exchange
 • Databaser, f.eks. MS SQL
 • ERP systemer, f.eks. Navision

Derfor bør du vælge Athena IT-Group

Fordele

Download

5 gode grunde

 • Automatisk kontrol og validering af backup'en
 • Afslører fejl i backup software
 • Disaster Recovery giver ledelsen et værktøj til at sikre levedygtighed efter et IT nedbrud
 • Revisionen kan notere at ansvar og lov respekteres i hht. Bogføringsloven, Persondataloven, SO certificering, Dansk Standard og Sarbanes-Oxley Basel II direktiver
 • Afslører fejl i database backup
 • Afslører konfigurationsfejl
 • Afslører konflikter i backup mønsteret
 • Mulighed for stand-in og nøddrift ved nedbrud
 • Athena IT-Group kan håndtere validering af backup for
  • E-mail, f.eks. Exchange
  • Databaser, f.eks. MS SQL
  • ERP systemer, f.eks. Navision

Der er mere end 5 gode grunde til at outsource din IT. Her er de første 5 til at outsource til os:

 • Prisgaranti - Får du et andet og billigere tilbud på samme konfiguration og ydelse, reducerer vi selvfølgelig prisen
 • Gratis testmiljø - Oplev funktionaliteten af en outsourcet løsning inden du køber - uden beregning! 
 • Teknologisikring - Vi sikrer, at du får den nyeste og bedste teknologi i markedet 
 • Proaktiv optimering - Vi gennemgår løbende din installation og kommer med forslag til optimeringer og eventuelle besparelsesmuligheder        
 • Skiftehjælp - Skulle du af en eller anden årsag ønske at skifte leverandør, kan du regne med vores assistance til flytningen. Det kunne jo være, at du på et tidspunkt ville tilbage