Athena IT-Group

Er I sårbare for cyberangreb? Find ud af det før de IT-kriminelle!

IT-kriminaliteten blomstrer
Danmark er, i henhold til Digital Economy and Society Index, for andet år i træk det mest digitaliserede land i Europa, og det folkefærd i Europa der bruger nettet mest. Danske virksomheder integrerer i stigende grad digitale teknologier til automatisering. Men denne førende position som EU's superbrugere af IT, resulterer dermed også i, at vi er de mest sårbare for vor tids største trusselsbillede: hackerangreb og anden cyberkriminalitet. I takt med at verden bliver mere digitaliseret, og virksomheder integrerer konnekterede teknologier, vokser netværket af IT-kriminelle og antallet af indrapporterede sårbarheder (CVE’er).
Desto flere virksomheder, der benytter en given teknologi eller produkt, desto mere fokuserer de IT-kriminelle på at finde sårbarheder i produkterne. Dette ses tydeligt i statistikkerne over de virksomheder, hvis produkter har flest indrapporterede sårbarheder i 2016 (Microsoft, Google, Debian, Adobe, Linux og Apple).

 

Hvordan bliver virksomheder typisk hacket?
Der findes mange angrebsmetoder, hvorved de IT-kriminelle får adgang til virksomheders systemer. Det kan enten ske gennem den enkelte medarbejder via social engineering og inficerede mails, eller gennem sårbare systemer. Har virksomheden nogle internet-udstillede services med sårbarheder, som kan udnyttes, samt har virksomheden porte, der eventuelt er åbne udefra? Ud fra disse oplysninger kan sårbarheder udnyttes, og der kan ske indtrængning i systemerne. En relevant forsvarsmetode mod disse angreb er at foretage sårbarhedsskanninger, så man kan lukke hullerne i tide.

 

Løbende skanning
Sårbarhedskanninger er ikke en engangsløsning. Et system, der ikke har nogen kendte sårbarheder i dag, kan godt have en kendt sårbarhed i morgen. Systemer skal løbende skannes, og virksomheder bør have en strategi for at håndtere potentielle sårbarheder.

 

Kontakt en af vores sikkerhedsspecialister; Kenneth Demskov på telefon +45 2326 5641 eller mail kd@athena.dk