Athena IT-Group

SPACE-analyse


Mange virksomheder oplever at storage-/datakapacitetsforbruget stiger. Dertil følger en del udfordringer med hensyn til at sikre de stigende datamængder, samt sikre tilgængeligheden. Håndteringen af den stigende kapacitet kan også begynde at blive en udfordring, som reducerer servicegraden. SPACE kan benyttes som et værktøj til at få det fornødne overblik - ikke bare kapacitetsmæssigt, men også over de processer, der gerne skulle støtte den infrastruktur, der benyttes. SPACE er således metoden til at sikre, at den investering, der er gjort, udnyttes optimalt. SPACE har tre fokusområder: Storage, Server og Backup. Disse tre områder hænger tæt sammen, men afhængigt af situationen kan fokus i en SPACE-analyse variere.

 

Formålet er helt konkret at bringe omkostninger og risiko ned, samtidig med at serviceniveauet stiger.

logo

Hvad er SPACE?

 • SPACE står for Server Priority Assessment and Consulting Engagement.
 •  SPACE giver kort sagt overblik over både den teknologiske udnyttelse, samt håndteringen af den eksisterende storage-, server- og backupinfrastruktur.
 • SPACE dækker storage, server og backup som fokusområder.

  • SPACE bliver i mange sammenhænge brugt som metode til at kvalificere et storage-, server- eller backupkonsolideringsprojekt.
 • SPACE resulterer i aktiviteter til optimering af TCO og ROI ved at finde områder, hvor der kan reduceres omkostninger og risiko, samt forbedres på kvaliteten.
logo

Hvilke værdier skabes med SPACE?

 • Overblik over storage-, server- og backup-hardwareinfrastrukturen og svar på, hvordan ressourcerne bruges bedst muligt - både teknologisk og menneskeligt.
 • Modenhedsanalyse inden for områderne: Arkitektonisk kompleksitet, processer, tilgængelighed af information, automation, værktøjer og skills-tilpasning.
 • Anbefalinger til, hvordan storage-, server- og backupinfrastrukturen kan optimeres og gøres mindre kompleks. • Eksempel på at udvikle et egentligt storage- og serverservicekatalog.
 • Input til storage- og serverstrategi (Cloud-strategi).
 • En prioriteret plan til at nå det definerede mål.

Hvordan gennemføres SPACE?

En SPACE-analyse tager typisk 14-30 dage, hvor tiden primært bruges på dataindsamling i organisationen og efterfølgende databearbejdning. En SPACE-analyse kan variere i længde afhængig af fokusområde og kapaciteten, der skal analyseres. Den tekniske indsamling af data gennemføres undervejs, samtidig med at data analyseres. Inden den afsluttende præsentation gennemføres, afholdes en valideringsworkshop, hvor de indsamlede data gennemgås for rigtighed og relevans. Til sidst fremlægger Athena IT-Group den afsluttende præsentation af resultatet. Det næste skridt er så at bruge den nye viden til at gennemføre de tiltag, som anbefales.

Derfor bør du vælge Athena IT-Group

Fordele

5 gode grunde

 • Prisfleksibilitet - prisen følger din virksomheds aktivitet, så hvis I bliver flere stiger prisen, men den falder også, hvis I bliver færre
 • Størst mulig funktionalitet, fleksibilitet og sikkerhed
 • Topsikkert datacenter med redundant strømforsyning, adgangskontrol og video-overvågning
 • Høj oppetid og nem betjening
 • Skalerbarhed - det er nemt at udvide løsningen med yderligere brugere og services

Der er mere end 5 gode grunde til at outsource din IT. Her er de første 5 til at outsource til os:

 • Prisgaranti - Får du et andet og billigere tilbud på samme konfiguration og ydelse, reducerer vi selvfølgelig prisen
 • Gratis testmiljø - Oplev funktionaliteten af en outsourcet løsning inden du køber - uden beregning! 
 • Teknologisikring - Vi sikrer, at du får den nyeste og bedste teknologi i markedet 
 • Proaktiv optimering - Vi gennemgår løbende din installation og kommer med forslag til optimeringer og eventuelle besparelsesmuligheder        
 • Skiftehjælp - Skulle du af en eller anden årsag ønske at skifte leverandør, kan du regne med vores assistance til flytningen. Det kunne jo være, at du på et tidspunkt ville tilbage